Art. 59a. - [Etapy postępowania dyscyplinarnego] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  59a.  [Etapy postępowania dyscyplinarnego]

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1)
postępowanie wyjaśniające;
2)
postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym;
3)
postępowanie przed Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym;
4)
postępowanie wykonawcze.