Art. 55. - [Finansowanie działalności samorządu] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  55.  [Finansowanie działalności samorządu]

Działalność samorządu jest finansowana:

1)
ze składek rzeczników patentowych i aplikantów oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3;
2)
z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 4 ust. 1;
3)
z dochodów z innych źródeł, w tym spadków i darowizn.