Art. 35. - [Świadectwo uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  35.  [Świadectwo uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego]

Osoba, która złożyła egzamin kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym otrzymuje świadectwo.