Art. 27. - [Cel aplikacji rzecznikowskiej; nabór na aplikację; czas trwania i organizacja aplikacji] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  27.  [Cel aplikacji rzecznikowskiej; nabór na aplikację; czas trwania i organizacja aplikacji]
1. 
Celem aplikacji rzecznikowskiej, zwanej dalej "aplikacją", jest przygotowanie aplikanta do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
1a. 
Nabór na aplikację odbywa się raz w roku.
2. 
Aplikacja trwa trzy lata.
3. 
Aplikację organizuje i prowadzi Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.