Art. 14a. - [Obowiązek doskonalenia zawodowego] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  14a.  [Obowiązek doskonalenia zawodowego]
1. 
Rzecznik patentowy ma obowiązek doskonalenia zawodowego.
2. 
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych określa, w drodze uchwały, sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności częstotliwość, zakres i formy doskonalenia zawodowego.