Art. 1. - [Przedmiot ustawy; zawód rzecznika patentowego; tytuł zawodowy] - Rzecznicy patentowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy; zawód rzecznika patentowego; tytuł zawodowy]
1. 
Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz organizację i zakres działania samorządu rzeczników patentowych.
2. 
Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego.
3. 
Tytuł zawodowy "rzecznik patentowy" podlega ochronie prawnej.