[Okresy ponoszenia nakładów inwestycyjnych na potrzeby certyfikacji do pierwszej i drugiej aukcji głównej] - Art. 96. - Rynek... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 96. - [Okresy ponoszenia nakładów inwestycyjnych na potrzeby certyfikacji do pierwszej i drugiej aukcji głównej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  96.  [Okresy ponoszenia nakładów inwestycyjnych na potrzeby certyfikacji do pierwszej i drugiej aukcji głównej]
1. 
Na potrzeby certyfikacji do pierwszej aukcji głównej, okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych, o których mowa w art. 32 ust. 2, obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r.
2. 
Na potrzeby certyfikacji do drugiej aukcji głównej, okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych, o których mowa w art. 32 ust. 2, obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2017 r.