[Pierwszy regulamin rynku mocy] - Art. 93. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Pierwszy regulamin rynku mocy] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  93.  [Pierwszy regulamin rynku mocy]
1. 
Operator opracuje i przedłoży po raz pierwszy Prezesowi URE, do zatwierdzenia, projekt regulaminu rynku mocy, o którym mowa w art. 83, do dnia 28 lutego 2018 r.
2. 
Prezes URE wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia regulaminu rynku mocy, o którym mowa w art. 83, do dnia 30 marca 2018 r.