[Uczestnictwo mocy z systemów elektroenergetycznych państw członkowskich UE w rynku mocy w okresie przejściowym] - Art. 92. -... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 92. - [Uczestnictwo mocy z systemów elektroenergetycznych państw członkowskich UE w rynku mocy w okresie przejściowym] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  92.  [Uczestnictwo mocy z systemów elektroenergetycznych państw członkowskich UE w rynku mocy w okresie przejściowym]

Dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 moce zlokalizowane w systemach elektroenergetycznych krajów członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio połączonych z systemem uczestniczą w rynku mocy wyłącznie przez udział w aukcjach dodatkowych.