[Druga aukcja główna i druga aukcja dodatkowa] - Art. 91. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 91. - [Druga aukcja główna i druga aukcja dodatkowa] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  91.  [Druga aukcja główna i druga aukcja dodatkowa]
1. 
Drugą aukcję główną przeprowadza się w czwartym roku przed okresem dostaw.
2. 
Drugą aukcję dodatkową przeprowadza się w roku poprzedzającym rok, na który przypada okres dostaw dla drugiej aukcji głównej.
3. 
Okresem dostaw dla drugiej aukcji głównej jest 2022 r.