[Pierwsza aukcja główna i pierwsza aukcja dodatkowa] - Art. 90. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 90. - [Pierwsza aukcja główna i pierwsza aukcja dodatkowa] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  90.  [Pierwsza aukcja główna i pierwsza aukcja dodatkowa]
1. 
Pierwszą aukcję główną przeprowadza się w trzecim roku przed okresem dostaw.
2. 
Pierwszą aukcję dodatkową przeprowadza się w roku poprzedzającym rok, na który przypada okres dostaw dla pierwszej aukcji głównej.
3. 
Okresem dostaw dla pierwszej aukcji głównej jest 2021 r.