[Opracowanie regulaminu rynku mocy] - Art. 82. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 82. - [Opracowanie regulaminu rynku mocy] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  82.  [Opracowanie regulaminu rynku mocy]

Operator opracowuje regulamin rynku mocy określający szczegółowe warunki współpracy uczestników rynku mocy.