[Stwierdzenie nieważności decyzji KE o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym a środki pozostałe na rachunku... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 78b. - [Stwierdzenie nieważności decyzji KE o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym a środki pozostałe na rachunku podmiotu udzielającego pomocy] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  78b.  [Stwierdzenie nieważności decyzji KE o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym a środki pozostałe na rachunku podmiotu udzielającego pomocy]

Jeżeli Sąd lub Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi nieważność decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w art. 60 ust. 1 z rynkiem wewnętrznym w przypadku, o którym mowa w art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, środki pozostałe na rachunku, o którym mowa w art. 24a ust. 5 tej ustawy, przekazywane są na rachunek opłaty mocowej.