Art. 72. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 72. - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  72. 

(uchylony).