[Ustalanie stawek opłaty mocowej] - Art. 70. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Ustalanie stawek opłaty mocowej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  70.  [Ustalanie stawek opłaty mocowej]

Stawkę opłaty mocowej dla odbiorców końcowych ustala się jako stawkę stosowaną do wolumenu energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby, wyrażoną w złotych za kWh energii elektrycznej.