[Powiększenie wynagrodzenia o podatek VAT] - Art. 65. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Powiększenie wynagrodzenia o podatek VAT] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  65.  [Powiększenie wynagrodzenia o podatek VAT]

Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego oraz premię, o której mowa w art. 66 ust. 1, powiększa się o należny podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).