[Obowiązek przedstawiania dokumentów lub informacji przez uczestników rynku mocy na żądanie Prezesa URE] - Art. 5. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Obowiązek przedstawiania dokumentów lub informacji przez uczestników rynku mocy na żądanie Prezesa URE] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  5.  [Obowiązek przedstawiania dokumentów lub informacji przez uczestników rynku mocy na żądanie Prezesa URE]

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej "Prezesem URE", może żądać od uczestników rynku mocy przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny prawidłowości przebiegu certyfikacji lub aukcji mocy.