[Umowa mocowa w przypadku jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego] - Art. 43.... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Umowa mocowa w przypadku jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  43.  [Umowa mocowa w przypadku jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego]

W przypadku jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego, umowa, o której mowa w art. 6 ust. 3, z chwilą powstania obowiązku mocowego tej jednostki w wyniku aukcji mocy, staje się umową mocową, o której mowa w art. 41.