[Informowanie ministra o ogłoszeniu wartości niedostarczonej energii elektrycznej] - Art. 40b. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 40b. - [Informowanie ministra o ogłoszeniu wartości niedostarczonej energii elektrycznej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  40b.  [Informowanie ministra o ogłoszeniu wartości niedostarczonej energii elektrycznej]

Prezes URE, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wielkości, o których mowa w art. 40a ust. 1 pkt 1 lub 2, informuje ministra właściwego do spraw energii o ich ogłoszeniu. W przypadku, o którym mowa w art. 40a ust. 1 pkt 2, Prezes URE przedstawia również dane wykorzystywane do obliczenia kosztu nowej jednostki.