[Wycofanie z eksploatacji jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy] - Art. 37. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Wycofanie z eksploatacji jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  37.  [Wycofanie z eksploatacji jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy]

Jednostka fizyczna wchodząca w skład jednostki rynku mocy, która mimo udziału w aukcji głównej i aukcjach dodatkowych na ten sam rok dostaw nie została objęta obowiązkiem mocowym, może zostać wycofana z eksploatacji po upływie roku od dokonania zgłoszenia wycofania z eksploatacji tej jednostki, na zasadach uzgodnionych z operatorem systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jednostka ta jest przyłączona.