[Wniosek o certyfikacje składany wraz z wnioskiem o utworzenie jednostki mocy uprzednio certyfikowanej] - Art. 21. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Wniosek o certyfikacje składany wraz z wnioskiem o utworzenie jednostki mocy uprzednio certyfikowanej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  21.  [Wniosek o certyfikacje składany wraz z wnioskiem o utworzenie jednostki mocy uprzednio certyfikowanej]

Przedkładając w certyfikacji do aukcji głównej lub do aukcji dodatkowych wniosek o utworzenie jednostki rynku mocy uprzednio certyfikowanej, dostawca mocy może złożyć wniosek o certyfikację zawierający tylko uzupełnienie lub zmianę informacji przekazanych w poprzedniej certyfikacji do aukcji głównej lub do aukcji dodatkowych.