[Obowiązek zgłoszenia jednostki fizycznej wytwórczej do certyfikacji ogólnej] - Art. 11. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Obowiązek zgłoszenia jednostki fizycznej wytwórczej do certyfikacji ogólnej] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  11.  [Obowiązek zgłoszenia jednostki fizycznej wytwórczej do certyfikacji ogólnej]

Właściciel jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej, której moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW, jest obowiązany zgłosić jednostkę fizyczną wytwórczą do każdej certyfikacji ogólnej.