Art. 104. - [Umowy mocowe i opłaty mocowe do czasu wydania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2131 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2023 r. do: 30 czerwca 2025 r.
Art.  104.  [Umowy mocowe i opłaty mocowe do czasu wydania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym]

Do dnia wydania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w:

1)
art. 60 ust. 1 z rynkiem wewnętrznym albo decyzji stwierdzającej, że środek ten nie stanowi pomocy publicznej, umowa mocowa nie podlega wykonaniu;
2)
(uchylony).