[Realizacja obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym za rok 2018] -... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 100. - [Realizacja obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym za rok 2018] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  100.  [Realizacja obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym za rok 2018]

Obowiązek, o którym mowa w art. 49a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 86, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok 2018 przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej realizuje w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej od dnia 1 stycznia 2018 r.