§ 1. - Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.701

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa wysokość ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", który mieszka poza miejscowością pełnienia służby.