Ryczałt dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.29.289

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 1924 r.
o ryczałcie dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116 poz. 924) zarządza się co następuje:
W uwzględnieniu szczegółowych właściwości służby w zarządzie poczt i telegrafów ustanawia się jako specjalne dodatki ryczałty dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy, począwszy od dnia I października 1923 r., miesięcznie w punktach jak następuje:

Ryczałt za dostarczenie lokalu urzędowego - 40 punktów.

Ryczałt na opał, światło i przybory kancelaryjne- 40 punktów.

Ryczałt na posłańca - 70 punktów.

Kwotę należnego ryczałtu otrzymuje się przez pomnożenie liczby punktów przez mnożną ustaloną na dany miesiąc na mocy art. 5 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. P. № 116 poz. 924),

Zwiększenie mnożnej wedle art. 5 zdanie przedostatnie wyżej, wymienionej ustawy, stosuje się do obliczenia ryczałtów należnych od dnia 16 danego miesiąca.

Rozporządzenia niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem tym tracą moc obowiązującą rozporządzenia sprzeczne z niniejszem.

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 1925 r. (Dz.U.25.38.257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 1925 r. (Dz.U.25.38.257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 1925 r. (Dz.U.25.38.257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1927 r.