Art. 85. - [Okazywanie pozwolenia] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  85.  [Okazywanie pozwolenia]

W czasie prowadzenia połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, podmiot, który uzyskał pozwolenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1, jest obowiązany do okazania tego pozwolenia na żądanie inspektora rybołówstwa morskiego podczas przeprowadzania przez niego czynności kontrolnych.