Art. 31. - [Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej – wycofanie statku z wykonywania rybołówstwa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  31.  [Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej – wycofanie statku z wykonywania rybołówstwa]

Właściciel statku rybackiego może rozdysponować indywidualną zdolność połowową:

1)
statku rybackiego wycofanego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej, z wyłączeniem wycofania, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo
2)
pozostałą po zmniejszeniu zdolności połowowej jego statku

- w terminie 5 lat od dnia, kiedy decyzja w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w rejestrze, potwierdzającej to zdarzenie, stała się ostateczna.