Art. 140. - [Zachowanie w mocy aktów wykonawczych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  140.  [Zachowanie w mocy aktów wykonawczych]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3, art. 51 ust. 4 i art. 57 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 3, art. 101 ust. 4 i art. 108 ust. 3.