Art. 128. - [Naruszenie przepisów o prowadzeniu połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  128.  [Naruszenie przepisów o prowadzeniu połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia]
1. 
Kto z naruszeniem przepisów ustawy:
1)
prowadzi połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego,
2)
prowadzi chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie,
3)
wprowadza do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej gatunki obce lub przenosi na te obszary organizmy morskie gatunków niewystępujących miejscowo

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia.

2. 
(uchylony).