Art. 125. - [Naruszenie przepisów WPR] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  125.  [Naruszenie przepisów WPR]

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne z naruszeniem przepisów WPR, przepisów ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, podlega w przypadku:

1)
armatora statku rybackiego o długości całkowitej:
a)
równej albo większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotności wynagrodzenia,
b)
mniejszej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia;
2)
kapitana statku rybackiego o długości całkowitej:
a)
równej albo większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dwudziestokrotności wynagrodzenia,
b)
mniejszej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia.