Art. 121. - [Brak wpisu statku do rejestru] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  121.  [Brak wpisu statku do rejestru]

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne statkiem rybackim, który nie jest wpisany do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.