Art. 117. - [Brak oznakowania narzędzi połowowych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  117.  [Brak oznakowania narzędzi połowowych]

Armator statku rybackiego, który nie dopełnia obowiązku oznakowania narzędzi połowowych oznaką rybacką, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł.