Art. 1. - Rumunia-Polska. Układ dodatkowy do konwencji dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej. Bukareszt.1931.05.02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.71.680

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1934 r.
Artykuł  1.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się w odniesieniu do swego terytorjum na to, aby linja lotnicza Bukareszt - Warszawa i zpowrotem ustalona w artykule 1 konwencji wspomnianej wyżej była przedłużona do granicy polskiej z Wolnem Miastem Gdańskiem.

Rząd Królestwa Rumunji zgadza się w odniesieniu do swego terytorjum, aby linja lotnicza Warszawa - Bukareszt i zpowrotem, ustalona w artykule 1 konwencji wspomnianej wyżej, była przedłużona do granicy rumuńskiej w kierunku Sofji i zpowrotem.