Art. 7. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.
Artykuł  7.

Termin ostatecznego wykonania wymiany dokumentów nie objętych przesłanym wykazem, później znalezionych lub reklamowanych i t. p. upływa z dniem 1 stycznia 1940 roku. Po tym terminie żadna sprawa wypływająca z mniejszej Konwencji nie będzie mogła być załatwiana. Przed 1 stycznia 1940 r. żadna kategorja tych akt i dokumentów nie będzie mogła być bez wiedzy lub zgody Strony drugiej wydzielona, inwentaryzowana lub niszczona.