Art. 4. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.
Artykuł  4.

Obywatelstwo będzie uznawane zgodnie z zasadą "indygenatu" (pertinenza) ustaloną według Traktatu Pokoju, podpisanego w St. Germain-en-Laye dn. 10.IX. 1919 r.