Art. 10. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.
Artykuł  10.

W celu wykonania niniejszej Konwencji wyższe władze wojskowe obu Umawiających się Stron będą mogły nawiązać między sobą stosunki bezpośrednie.