Art. 1. - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.
Artykuł  1.

Umawiające się Strony zobowiązują się do wydania sobie wzajemnie następujących kategoryj akt i dokumentów dotyczących bądź obywateli bądź terytorjów obydwóch Umawiających się Państw a pochodzących od byłych urzędów i władz wojskowych austrjacko-węgierskich, których miejscem pobytu była część terytorjum b. Monarchji austrjacko - węgierskiej, należąca obecnie do Rzeczypospolitej Polskiej lub do Królestwa Rumuńskiego, oraz te kategorje akt, które były przeniesione w ciągu wojny na terytorjum jednej ze Stron Umawiających się.