[Spory wszczęte przed wejściem w życie ustawy] - Art. 28. - Rozwiązywanie sporów zbiorowych. - Dz.U.2020.123 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Spory wszczęte przed wejściem w życie ustawy] - Rozwiązywanie sporów zbiorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.123 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2020 r.
Art.  28.  [Spory wszczęte przed wejściem w życie ustawy]

Spory zbiorowe wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się na podstawie jej przepisów.