Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1922 r.
o rozwiązaniu gminy wiejskiej Mechowo w powiecie Poznań-Wschód.

Na mocy § 2 ustęp 2 pruskiej ordynacji wiejskiej dla siedmiu wschodnich prowincji z dnia 3 lipca 1891 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 233) łącznie z art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75 poz. 511) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Gminą wiejską Mechowo w powiecie Poznań-Wschód rozwiązuje się z dniem 1 lutego 1922 r.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.