Rozszerzenie zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.44.236

Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 września 1984 r.
w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
Zakres działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), rozszerza się na ziemniaki, warzywa, owoce, buraki cukrowe, chmiel, tytoń i ich przetwory, mleko i jego przetwory oraz surowce i wyroby piekarnicze, cukiernicze, piwowarskie, spirytusowe i koncentraty spożywcze.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1980 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 59).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.