Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.172

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie rozszerzenia kompetencji Ministerstwa Robót Publicznych

Na wniosek Rady Ministrów rozszerzam kompetencje Ministerstwa Robót Publicznych na wszelkie roboty techniczne z zakresu budownictwa i konserwacji dróg wodnych oraz na sprawy żeglugi.
Wszelkie sprawy, objęte powyżej określonym zakresem działania, wydzielam z kompetencji Ministerstwa Komunikacji i zarządzam zmianę nazwy tego Ministerstwa na "Ministerstwo Kolei Żelaznych".

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1919 r.