Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.20.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 marca 1930 r.
o rozszerzeniu granic miasta Łask w powiecie łaskim, województwie łódzkiem. *

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
§  1. Z gminy wiejskiej Łask w powiecie łaskim, województwie łódzkiem wyłącza się:
1) osadę Łask;
2) wieś Łask Poduchowny, t. j. wszystkie grunty nie figurujące w tabelach nadawczych, oraz grunty, zapisane w tabeli głównej i tabelach dodatkowych z roku 1880 i 1884 z wyjątkiem działów:
a) gospodarstwa Nr. 1 głównej tabeli nadawczej o powierzchni 6 ha 1 a 68 ca, należącego do Korzeniewskiego Stanisława i Żołęckiego Józefa;
b) -gospodarstwa Nr. 4 dodatkowej tabeli nadawczej z roku 1884 o powierzchni 63 a 82,5 ca, należącego do Szulca Józefa i Wawrzyniaka Karola;
c) gospodarstw Nr. 8 i Nr. 9 dodatkowej tabeli nadawczej z roku 1880 o powierzchni 2 ha 69 a 11 ca, należących do Piotra i Marjanny małżonków Ziętala;
d) gospodarstwa Nr. 3 dodatkowej tabeli nadawczej z roku 1880 o powierzchni 1 ha 44 a 7 ca, należącego do Śmiałowskiego Franciszka;
e) gospodarstwa Nr. 23 głównej tabeli nadawczej o powierzchni 76 a 89 ca, należącego do Rybickiej Józefy;
3) grunt zaserwitutowy Nr. 14 tabeli likwidacyjnej wsi Utrata o powierzchni 1 ha 1197 mtr;
4) następujące grunty dóbr Łask:
a) wspólne pastwisko z miastem Łask i osadą Łask tak zwane "pod Zielęcicami" i "za Rzeką", o powierzchni 114,49 ha;
b) dział "za Cegielnią" o powierzchni 13.50 ha;
c) dział "za Gliniankami" o powierzchni 21.50 ha;
d) dział "pod Wiatrakami" o powierzchni 16.70 ha;
e) park łącznie z zabudowaniami i gruntami przy ulicy Dworskiej o powierzchni 10.20 ha;
f) pastwisko wspólne z wsią Wolą Łaską przy rzece Plisi o powierzchni około 5.66 ha;
g) pastwisko wspólne z miastem Łask i wsią Łask Poduchowny tak zwane "Rogaczew" (2 objekty) o powierzchni ogółem około 48.30 ha -

i włącza się je do miasta Łask w tymże powiecie i województwie,

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. wyłącza się z miasta Łask w powiecie łaskim obszar użytków zielonych o powierzchni 44 ha położony w zachodniej części tego miasta i włącza się go do gromady Wiewiórczyn w tymże powiecie, zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie łódzkim (Dz.U.69.37.319).