§ 1. - Rozszerzenie granic miasta Krzepic.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.52.472

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1922 r.
§  1.
Do miasta Krzepice, powiatu częstochowskiego włącza się wsie Kuków i Kuźniczkę oraz grunta po rozparcelowanych folwarkach: Krzepice poduchowne; Krzepice rządowe i Kuków-wójtowstwo.

Jednocześnie wymienione obszary wyłącza się z gminy Kuźniczka.