Rozszerzenie art. 42 regulaminu o postępowaniu Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.54.433

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1929 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 czerwca 1929 r.
w sprawie rozszerzenia art. 42 regulaminu o postępowaniu Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska.

W myśl § 2 p. 1 i § 3 art. 596 Polsko - Niemieckiej Konwencji Górno - Śląskiej, zawartej w Genewie dnia 15-go maja 1922 roku (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 371 - załącznik), podaje się niniejszem do wiadomości, że, na podstawie §§ 1-go i 3-go art. 596 wymienionej Konwencji, uchwałą Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska z dnia 22-go lutego 1929 roku, artykuł 42 regulaminu o postępowaniu Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska (Dz. U. R. P. z r. 1923 Nr. 19, poz. 128) został rozszerzony przez dodanie nowego ustępu. Treść uchwały załącza się.

ZAŁĄCZNIK. 

Rozszerzenie art. 42 regulaminu postępowania Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska przez dodanie następującego ustępu:

Prezydent może powierzyć przesłuchanie świadków Sekretarzowi Generalnemu lub innemu członkowi Sekretarjatu. W tym wypadku nie można od świadka odebrać przysięgi. Powtórne przesłuchanie przez Prezydenta może zawsze nastąpić, bądź to na zarządzenie Prezydenta samego, bądź też na żądanie jednego z członków Komisji Mieszanej lub jednej ze Stron.

Katowice, dnia 22 lutego 1929 r.