Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.475

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.
Art.  2.

Art. IV ustęp piąty otrzymuje nowe brzmienie następujące: "Cenę sprzedażną, osiągniętą za ropę, przypadającą na udziały netto (ropę nettową i t. p.) i na udziały brutto (ropę bruttową), posiadacz kopalni (osoba uprawniona do wydobywania ropy) obowiązany jest natychmiast po otrzymaniu zapłaty uiścić osobom uprawnionym do odbierania dochodów z udziałów, to jest posiadaczom udziałów netto, brutto lub innym uprawnionym osobom, i to w stosunku odpowiadającym udziałowi każdego uprawnionego do odbierania dochodów z udziałów netto, brutto i t. p. w ogólnej sumie udziałów netto, brutto i t. p. (§ 8 ust. 2 i § 10 ust, 3 austr. rozp. ces. z 10 sierpnia 1915 Dz. u. p. № 239).