Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.475

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.
Art.  1.

Art. II ustęp trzeci tego rozporządzenia otrzymuje nowe brzmienie następujące:

"Zwolnienie ropy następuje z reguły na prośbę posiadaczy kopalń uprawnionych do wydobywania ropy."