Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.475

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 sierpnia 1920 r.
wydane na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1920 Dz. Ust. № 70) w przedmiocie zmiany przepisów o zajęciu ropy.

Rozporządzenie b. austrjackiego ministerstwa robót publicznych z dnia 16 sierpnia 1915 (Dz. u. p. № 240) zmienia się w sposób następujący:
Art.  1.

Art. II ustęp trzeci tego rozporządzenia otrzymuje nowe brzmienie następujące:

"Zwolnienie ropy następuje z reguły na prośbę posiadaczy kopalń uprawnionych do wydobywania ropy."

Art.  2.

Art. IV ustęp piąty otrzymuje nowe brzmienie następujące: "Cenę sprzedażną, osiągniętą za ropę, przypadającą na udziały netto (ropę nettową i t. p.) i na udziały brutto (ropę bruttową), posiadacz kopalni (osoba uprawniona do wydobywania ropy) obowiązany jest natychmiast po otrzymaniu zapłaty uiścić osobom uprawnionym do odbierania dochodów z udziałów, to jest posiadaczom udziałów netto, brutto lub innym uprawnionym osobom, i to w stosunku odpowiadającym udziałowi każdego uprawnionego do odbierania dochodów z udziałów netto, brutto i t. p. w ogólnej sumie udziałów netto, brutto i t. p. (§ 8 ust. 2 i § 10 ust, 3 austr. rozp. ces. z 10 sierpnia 1915 Dz. u. p. № 239).

Art.  3.

Wszystkie uprawnienia, służące w myśl rozporządzenia b. austrjackiego ministerstwa robót publicznych z dn. 16 sierpnia 1915 Dz. u. p. № 240 austrjackiemu ministrowi robót publicznych i ministrowi handlu, przechodzą do Ministra Skarbu. W miejsce oddziału ropy ministerstwa robót publicznych wstępuje Państwowy Urząd Naftowy.

Art.  4.

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.