Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.91.675

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  5. Utrata mandatu w ciągu trzechlecia następuje:
a) wskutek śmierci;
b) wskutek dobrowolnego zrzeczenia się;
c) wskutek tego, że wybrany przestał odpowiadać warunkom § 3.

O utracie mandatu wybranych członków państwowej Rady kolejowej lub ich zastępców z wyboru z powodów przewidzianych pod c), orzeka Minister Kolei Żelaznych, zaś o utracie mandatu członków mianowanych, orzeka Minister, który dokonał nominacji.

Utrata mandatu w ciągu trzechlecia może nastąpić:

a) wskutek rozwiązania się organizacji gospodarczo-społecznej, która dokonała wyboru, o czem orzeka Minister Kolei Żelaznych, po zasięgnięciu opinji państwowej Rady kolejowej;
b) odnośnie do przedstawicieli Ministerstw, wymienionych w art. 3 p. 1 statutu państwowej Rady kolejowej, i powodu zaprzestania pełnienia służby w danem Ministerstwie, o czem orzeka dotyczący Minister.