Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.91.675

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  3. Członkiem państwowej Rady kolejowej lub jego zastępcą może być wybrany każdy obywatel Państwa, bez względu na to czy jest lub nie członkiem rady miejskiej względnie, sejmiku (rady powiatowej) lub organizacji gospodarczo-społecznych, uprawnionych do wyboru, jeżeli tylko posiada pełne prawo do piastowania urzędów publicznych, w myśl istniejących ustaw i w chwili dokonania wyboru był pełnoletni, a nie pozostaje w czynnej państwowej służbie kolejowej.